Cenník stužkovej slávnosti

Stužková slávnosť je udalosť, ktorá má mať v našich spomienkach trvalú hodnotu, pretože je jedinečnou udalosťou, na ktorej sa v rovnakom čase, na rovnakom mieste stretávajú žiaci, ich rodičia, učitelia a ďalší pozvaní hostia. Budem poctený, ak Vám budem môcť zaznamenať tieto spomienky v podobe reportážnej fotografie. Neváhajte ma v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovať.

Stužková slávnosť

  • príprava sály na slávnosť
  • príchod žiakov, rodičov a hostí na stužkovú slávnosť
  • stužkovanie
  • program, skupinové fotografie, tanečné kolá a zábava (cca 01.00 h)
  • fotografie v digitálnej podobe
  • základnú úpravu fotografií
  • cestovné náklady pre región Piešťany, Vrbové, Trnava, Hlohovec

Kontakt

Ukážka – Stužková slávnosť